Velkommen til Skovvangskolen

Dette var Skovvangskolens hjemmeside, skolen har fået nyt navn og ny hjemmeside.

Velkommen til Lillevang Skole. Læs mere om skolen på 

http://lillevangskole.dk